• Nội dung khóa học

Từ vựng tiếng Anh về côn trùng

(07/07/2013)

Phải nói từ vựng tiếng Anh vô cùng phong phú và đa dạng theo từng chủ đề. Một hôm nào đó đi dạo với Mẹ và bắt gặp những đồ vật, con vật,hay những con vật bé xíu nhưng các bé lại không biết tên chúng là gi? .Vậy đến với Smart Kids Centre các bé sẽ được làm quen với con vật không chỉ bằng tên tiếng Việt mà cả tiếng Anh nữa. Điều đó thật tốt giúp cho trẻ có thêm vốn từ vựng để dần hoàn hiện hơn.

Từ vựng tiếng Anh về côn trùng

Ant : Kiến
Bee : Ong
Beetle : Bọ cánh cứng
Butterfly : Bướm
Caterpillar : Sâu bướm
Centipede : Rết
Cockroach : Gián
Cricket : Dế
Dragonfly : Chuồn Chuồn
Flea : Bọ chét
Fly : Ruồi
Grasshopper : Châu chấu
Grub : Ấu trùng
Ladybug : Bọ rùa
Maggot : Dòi
Mosquito : Muỗi
Moth : Bướm đêm
Spider : Nhện
Termite : Mối
Tick : Ve
Wasp : Ong vò vẽ