• Nội dung khóa học

Thì của động từ ( tense of verb)

(12/06/2013)

Phải chăng truyện cười tiếng Anh luôn được mọi người đón nhận một cách hào hứng nhất từ trẻ em cho tới người lớn. Nó không chỉ giải trí mà còn bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh. Bằng cách học nhanh nhớ đọc hiểu hiệu quả nhất. Smart Kids Centre đã đưa ra nhiều các học thu vị. Và dưới đây là mẫu câu truyện hài hước nhất giữa "thầy" và "trò"

Thì của động từ ( tense of verb)

TENSE OF VERB
In the English grammar lesson, the teacher asked:
- What are the simple past tense and the simple future tense of "MARRY"?
A pupil answered:
- Teacher, "LOVE" and "DIVORCE".

THÌ CỦA ĐỘNG TỪ
Trong giờ văn phạm Tiếng Anh, thầy giáo hỏi:
- Thì quá khứ đơn giản và tương lai đơn giản của :”Kết Hôn” là gì?
Một học sinh trả lời:
- Thưa thầy “Yêu” và “Ly Dị”