• Nội dung khóa học

Hạnh kiểm ( behaviour)

(12/06/2013)

Truyện cười là món ăn tinh thần cho tất cả mọi người sau những giây phút căng thẳng của công việc. Được cười một cách thoải mái là điều ai nấy đều mong ước nhưng để đọc một câu truyện có cả tiếng Anh và việt thì rất tốt cho việc học ngoại ngữ. Smart Kids Centre xin chia sẻ tới các bạn những mẫu câu truyện giải trí và bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh.

Hạnh kiểm ( behaviour)

BEHAVIOUR
A mother asked sadly her son:
- In all subjects, you got good marks. Why was your behaviour bad?
Her son answered:
- With the subject of behaviour, I couldnt look at my friends exercise to copy.


HẠNH KIỂM
Một người mẹ buồn rầu hỏi con trai :
-Trong tất cả các môn ,con đều được điểm tốt. Tại sao hạnh kiểm của con lại xấu ?
Con trai của bà trả lời :
-Với môn hạnh kiểm, con không thể nhìn bài làm của bạn để chép được ạ.