• Nội dung khóa học

Cấu trúc tiếng Anh thông dụng cần nhớ

(29/05/2013)

Học tiếng Anh không khó nhưng cần phải chăm chỉ và còn phải biết học đúng cách nữa đúng không nào? Hôm nay, chúng ta hãy cùng Smart Kids Centre ôn lại một số cấu trúc Tiếng Anh thông dụng cần nhớ nhé!

Cấu trúc tiếng Anh thông dụng cần nhớ

• would like/ want/ wish + to do something ( thích làm gì...)
• have + ( something) to + Verb ( có cái gì đó để làm)
• It + be + something/ someone + that/ who ( chính...mà...)
• Had better + V ( infinitive) ( nên làm gì....)
• hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing
• It’s + adj + to + V-infinitive ( quá gì ..để làm gì)
• Take place = happen = occur ( xảy ra)
• to be excited about ( thích thú)
• to be bored with/ fed up with ( chán cái gì/làm gì)
• There is + N-số ít, there are + N-số nhiều ( có cái gì...)
• feel like + V-ing ( cảm thấy thích làm gì...)
• expect someone to do something ( mong đợi ai làm gì...)
• advise someone to do something ( khuyên ai làm gì...)
• go + V-ing ( chỉ các trò tiêu khiển..) ( go camping...)
• leave someone alone ( để ai yên...)
• By + V-ing ( bằng cách làm...)