• Nội dung khóa học

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

(15/09/2013)

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES or NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt.

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời. Tuy vậy, người hỏi chưa chắc điều mình hỏi có đúng hay không hoặc họ chưa nắm rõ thông tin về vấn đề đó, lúc đó ta cần sử dụng “Tag question” - câu hỏi đuôi.
Các bạn cần phải nắm vững những điều này nhé!
I. Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi
+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể phủ định.
+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể khẳng định.
II. Cấu tạo của câu hỏi đuôi
Câu hỏi đuôi đứng trước dấu phẩy, gồm trợ động từ tương ứng (có NOT hoặc không có NOT) và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy.
Ví dụ:
-Youll rich in the future, wont you?
- He is a singer, isnt he?
- Last night, he didnt come here, did he? 

 

cau-hoi-duoi-trong-tieng-anh-1


III. Các trường hợp đặc biệt
1. Với động từ ở thì hiện tại đơn và chủ ngữ là “I”
- Nếu là I am… thì sau dấu phẩy là AREN’T I?
- Nếu là I am not… thì sau dấu phẩy là AM I?
2. Các dạng câu mệnh lệnh
- Let dùng vs nghĩa rủ rê thì sau dùng SHALL WE?
Ex: Let’s go swimming, shall we?
- Let dùng để xưng hô, thể hiện sự lễ phép với người khác thì sau dùng WILL YOU?
Ex: Let me eat the cake, will you?
- Let dùng trong trường hợp muốn giúp đỡ người khác sau dùng MAY I?
3. Các trường hợp khác
- USED TO => DIDN’T
Ex: She used to live here, didn’t she?
- HAD BETTER (‘d better) => HADN’T
Ex: He ‘d better stay, hadn’t he?
- WOULD RATHER (‘d rather) => WOULDN’T
- WISH => MAY + Subject
Ex: I wish to study English, may I?