• Nội dung khóa học

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần V)

(12/10/2013)

Cách sử dụng As if, As though (cứ như thể là) trong câu điều kiện hầu hết chúng ta đều đã được học qua. Vậy hôm nay, hãy cùng Smart Kids Centre ôn lại một chút nhé!

Câu điều kiện trong tiếng Anh (Phần V)

Mệnh đề sau 2 thành ngữ này luôn ở dạng điều kiện không thực hiện được.
1. Thời hiện tại
V2 ở dạng quá khứ, tobe là WERE cho mọi ngôi.
Form: S1 + V1(htại) + AS IF/ AS THOUGH + S2 + V2(ed,2).
Ex: -He say as if he were a king. (Anh ta nói cứ như thể anh ta là 1 ông vua vậy)
-He talks as though he knew everthing in the world (Anh ta nói như thể anh ta biết mọi thứ trên đời vậy)
2. Thời quá khứ
V1 quá khứ, V2 quá khứ hoàn thành.
Form: S1 + V1(ed,2) + AS IF/ AS THOUGH + S2 + V2(ed,3).
Ex: He looked as though he had seen the ghost.
(Anh ta trông cứ như thể đã gặp ma vậy)
*NOTE: Mệnh đề sau as though, as if không phải lúc mào cũng tuân theo quy luật trên. Trong một số trường hợp khi điều kiện đó là có thật, hoặc người nói, người viết quan niệm là thật thì 2 công thức trên ko còn đúng. Mệnh đề sau chúng chia động từ bình thường theo mối quan hệ vời động từ ở mệnh đề chính.
Ex: It looks as if It is going to rain. (Trời trông cứ như thể sắp mưa vậy) ~ (Sự thật là trời sắp mưa).