• Nội dung khóa học

Các cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày

(25/05/2013)

Một số cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hôm nay chúng ta hãy cùng bổ sung phần từ vựng này bằng các cụm từ tiếng anh khác và nghĩa tương đương với một số từ vựng tiếng anh quen thuộc.Đồng thời chúng ta học một số thành ngữ tiếng Anh để nâng cao khả năng giao tiếp hằng ngày cho các bé. Các cụm từ tiếng Anh thông dụng này rất đa dạng và phong phú . Mỗi ngày chỉ dành 30 phút để chinh phục nó. Dưới đây là một số cụm từ thường gặp trong câu chuyện hàng ngày

Các cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày

- Out of date (old): cũ, lỗi thời, hết hạn.
- From time to time (occasionally):thỉnh thoảng.
- Out of town (away ): đi vắng, đi khỏi thành phố.
- Out of the question (impossible): không thể được.
- Out of order (not functioning): hư, không hoạt động.
- By then: vào lúc đó
- By way of (via): ngang qua, qua ngả.
- By the way (incidentally): tiện thể, nhân tiện
- By far (considerably): rất, rất nhiều.
- By accident (by mistake): ngẫu nhiên, không cố ý.
- In touch with (in contact with): tiếp xúc, liên lạc với.
- In case (if): nếu, trong trường hợp.
- In the event that (if): nếu, trong trường hợp.
- In no time at all (in a very short time): trong một thời gian rất ngắn.
- In the way (obstructing): choán chỗ, cản đường.
- On time (punctually): đúng giờ.
- In time ( not late, early enough): không trễ, đủ sớm.
- In case (if): nếu, trong trường hợp.
- On the whole (in general): nói chung, đại khái.
- On sale: bán giảm giá.
- At least (at minimum): tối thiểu
- At once (immediately): ngay lập tức.
- At first (initially): lúc đầu, ban đầu.