• Nội dung khóa học
Trang chủ » Tag: cau-truc-tieng-Anh-hang-ngay
Cách dùng của Despite và In Spite of

Cách dùng của Despite và In Spite of (31/05/2013)

Trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày, chúng ta thường gặp nhiều cấu trúc khác nhau để chỉ sự tương phản. Ví dụ như: Althought, Despite.. Về nghĩa thì giống nhau nhưng về cách sắp xếp trong câu thì hoàn toàn khác nhau